Pontus Wallgren, Chalmers

Vad behövs för att lyckas med ambitionen om ökad och säker cykling?

Porträttfoto av Pontus Wallgren, Chalmers. Foto: Privat.
Pontus Wallgren, Chalmers. Foto: Privat.

– Jag tror att det absolut viktigaste är att fokusera mer på ökad cykling och mindre på säker cykling. Säkerhet kommer (i alla fall delvis) med ökad cykling, och cykling har så många positiva effekter på klimat, hälsa, luftkvalitet, buller, markanvändning osv. att valet för mig är enkelt.

För att fler ska vilja cykla handlar det om att möjliggöra cykling. Det behövs bättre cyklar som passar för individens behov, bättre kringutrustning så som väskor, kläder, ringklockor, etc. och inte minst krävs det tillgång till dessa prylar för den som inte har expertkunskap och tid att leta efter lösningar som man inte vet om de ens existerar. Det krävs säkra parkeringsmöjligheter i båda ändar av cykelfärden, möjligheter att vårda cyklar, duscha och byta om. Slutligen behövs det cykelvägar som upplevs som sköna, inbjudande och trygga, som man förstås också måste veta om att de existerar. För att lyckas med allt detta så behöver vi samarbeta; forskare, kommuner, regioner, fastighetsägare, arbetsgivare, tillverkare av cyklar och tillbehör och cykelhandlare kan tillsammans skapa förutsättningar för att fler ska uppfatta att de har möjlighet att cykla i stället för att köra bil.

Jag heter Pontus Wallgren och är docent och universitetslektor på avdelningen för Design & Human Factors på Chalmers. Min forskningsinriktning är hållbar urban mobilitet. Speciellt hur man involverar användare i utvecklingen av nya lösningar.

Jag har nyligen avslutat EU-projektet MeBeSafe där vi undersökte hur man kan använda nudging för att förändra trafikanters beteende. I projektet försökte vi bland annat påverka cyklisters fart och filplacering. Hur små detaljer i utformningen av infrastrukturen kan påverka hur man uppfattar situationer och därmed hur man beter sig tror jag kommer att bli än mer viktigt när vi blir fler och fler på cykelbanorna.

Jag har också precis avslutat ett projekt där vi intervjuade personer som börjat cykla i och med Covid19-pandemin för att försöka förstå hur man kan uppleva det att börja cykla och vad som gör att man fortsätter med cyklandet.

Nära besläktat med cyklar är elsparkcyklar och där har jag ett pågående projekt där jag försöker förstå användarna lite bättre. Man hör nästan uteslutande om alla problem med dem, men vilka godheter har de som vi borde försöka inkludera i framtida hållbara transportsystem?

Läs mer om Pontus Wallgren och hans forskning. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: