Erik Stigell, Naturvårdsverket

Vad behövs för att lyckas med ambitionen om ökad och säker cykling?

Porträttfoto av Erik Stigell på en stenstrand.
Erik Stigell, Naturvårdsverket. Foto: Privat.

– Bättre planering och mer resurser till säker framkomlig infrastruktur.

Jag heter Erik Stigell och är fil.dr. i idrott och numera projektledare på Naturvårdsverket. Min avhandling hade titeln ”Assessment of active commuting behaviour” och tidigare forskningsinriktning handlade om cykling som vardagsmotion, cykelinfrastruktur som en stödjande miljö för fysisk aktivitet, trafiksäkerhet samt barns cykling.

Läs Erik Stigells avhandling här: Assessment of active commuting behaviour Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: