Registration to researcher network

Human hand with glowing lamp and abstract network with polygonal shapes on blurred office background. Professional business assistance and consulting. Science research and innovation technology
A network for ideas. Foto: Aleksandr Khakimullin / Mosphotos.com

We have a network for bicycle researchers, doctoral students and supervisors. Welcome to join!

Om du är doktorand/handledare, eller har disputerat eller arbetar som forskare inom något ämne med koppling till cykling så är du välkommen att registrera dig till vårt nätverk. Vi initierar online-möten utifrån behov och önskemål.

Genom nätverket får du möjlighet till utbyte med en bred cykelforskargemenskap, samverkan med nya parter och marknadsföring av dig och din kompetens. Det officiella språket på våra möten är engelska.

If you are a doctoral student/supervisor or have a PhD in - or work as a researcher in - a bicycle related research area you are welcome to register to our network. We initiate online meetings based on needs and requests.

Through the network you gain access to a broad bicycle research community, collaboration with new partners and promotion of yourself and your competence. The official language at our meetings is English.

PLEASE REGISTER HERE

Senast uppdaterad: