Nya publikationer

Datorskärm med bild på en bokhylla med böcker.
Foto: Sedat Seven / Mostphotos.com

På den här sidan listar vi löpande publikationer med cykelrelaterade forskningsresultat. Listan är inte komplett, utan är bara ett sätt att lyfta det som precis har kommit till vår kännedom. En mer strukturerad och fullständig listning finns på vår sida Hitta forskningsresultat.

Skattning av ruttvalsmodell för cykel för svenska förhållanden Länk till annan webbplats. (RUCY) (VTI rapport 1193)

Omkörning av cyklister i blandtrafik: Kunskapsunderlag till rekommendationer för tryggare cykling Länk till annan webbplats. (VTI rapport 1189)

Cykelstråk i Skåne: en studie av cykelflöden och cyklisternas upplevelser på tre stråk Länk till annan webbplats. (VTI rapport 1194)

När 2 filer blir 1: Ombyggnation av Ursviksvägen i Sundbyberg Länk till annan webbplats. (VTI rapport 1188)

”Att göra en Gent” – Nya tag för attraktiva städer med mindre biltrafik Länk till annan webbplats. (IVL Svenska Miljöinstitutet/WWF Sverige)

Health benefits of electrically-assisted cycling: a systematic review Länk till annan webbplats. (Artikel i International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity)

Shaping sustainable travel behaviour: Attitude, skills, and access all matter Länk till annan webbplats. (Artikel i Transportation Research Part D)

Decomposing cycling potentials employing the motility framework Länk till annan webbplats. (Artikel i Journal of Transport Geography)

Aktivt resande och uppmärksamhet: vilka krav ställer trafikmiljön på barns och ungdomars uppmärksamhet? Länk till annan webbplats. (VTI resultat 2023:9)

Nordic cycling policy: National objectives, mechanisms, and actors in Denmark, Finland, Norway, and Sweden Länk till annan webbplats. (Working paper från Nordregio)

Mobilitetshubbar: Från parkering till paketering? Länk till annan webbplats. (Rapport från K2)

Examining Inequalities in Cycling Motility - A Pathway Towards Cycling Justice Länk till annan webbplats. (Doktorsavhandling)

Biking for the Future – Special Project Länk till annan webbplats. (PIARC study)

Handbok för sopsaltning av cykelvägar Länk till annan webbplats. - Hemsida med filmer Länk till annan webbplats.

Beteende och regeluppfattning vid cykelöverfarter: En explorativ studie Länk till annan webbplats. (VTI rapport 1184)

Cykelstölder: Problemets omfattning och möjliga vägar framåt Länk till annan webbplats. (VTI rapport 1182)

Condition assessment of cycle path texture and evenness using a bicyclemeasurement trailer Länk till annan webbplats. (Artikel, International Journal of Pavement Engineering)

The contrasted evolution of cycling during youth. Determinants of bicycle ownership and use Länk till annan webbplats. (Artikel, International Journal of Sustainable Transportation)

Cykeln som möjliggörare: En kunskapsöversikt kring förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att cykla Länk till annan webbplats. (VTI rapport 1179)

Between pace-making and pace-taking: Urban cycle logistics in an accelerated polity Länk till annan webbplats. (Artikel i Cities, s 142)

Towards microscopic models for bicycle traffic simulation Länk till annan webbplats. (licentiat avhandling)

A Power-Based Approach to Model the Impact of Gradient in Bicycle Traffic Simulation Länk till annan webbplats. (Konferensbidrag TRB 2023)

Cyklisters utrymmesbehov: kunskapsunderlag till rekommendationer för utformning Länk till annan webbplats. (VTI rapport 1155)

Kombinerad mobilitet mellan cykel och kollektivtrafik Länk till annan webbplats. (K2 rapport 2023:4)

Sickness absence and disability pension among injured bicyclists and pedestrians Länk till annan webbplats. (Doktorsavhandling)

Identifying, nurturing and empowering alternative mobility narratives Länk till annan webbplats. (Artikel i Journal of Urban Mobility)

For whom does the transport system care: The vulnerability of cycling in cities made for cars Länk till annan webbplats. (Artikel i Urban Matters Journal)

Resebeteende - så får vi fler att resa aktivt och hållbart Länk till annan webbplats. (K2 rapport, pdf)

Will It Yield?: Expectations on Automated Shuttle Bus Interactions With Pedestrians and Bicyclists Länk till annan webbplats. (Konferensbidrag)

Drivers overtaking cyclists and pedestrians: Modeling road-user behavior for traffic safety Länk till annan webbplats. (Doktorsavhandling)

Cykling – en integrerad del i ett framtida transportsystem som bidrar till en hållbar samhällsutveckling: resultat från enkätstudie och workshop Länk till annan webbplats. (VTI PM 2023:3)

Current Context and Research Agenda for Urban Cycling Futures Länk till annan webbplats. (Artikelsamling i Open-Access journal Urban, Planning and Transport Research)

Bike-sharing under pressure: The role of cycling in building circular cycling futures Länk till annan webbplats. (Artikel i Journal of Cleaner Production)

One should really be more worried about too little physical activity than injuries while walking or cycling to school. Parents’ perception of risk concerning active school transportation Länk till annan webbplats. (Artikel i Journal of Transport & Health)

Divisive connections - Theory and tools for the quantification of barrier effects in transport infrastructure projects Länk till annan webbplats. (Doktorsavhandling)

Prövning och analys av barnets bästa när det gäller nationell rekommendation för aktiva skolresor – en barnkonsekvensanalys Länk till annan webbplats.

Följande sammanställning gjordes till Nationellt cykelbokslut 2022.

Sammanställning cykelpublikationer 2020-2021 Pdf, 1.5 MB. (pdf)

Senast uppdaterad: