Kurser

Cykeltrafikens grunder - Kursen är inte längre öppen för anmälan.

Ett digitalt möte med en grupp personer uppkopplade via dator pch synliga på en skärm.
Foto: Aleksandr Davydov / Mostphotos.com

Nu är den här! Första kursomgången av Cykeltrafikens grunder kommer att hållas med start 29 januari 2024. I kursen får du som är ny på jobbet lära dig hur vi tillsammans skapar grundläggande förutsättningar för ökad och säker cykling.

SYFTE: Att erbjuda en grundläggande och bred förståelse för cyklingens förutsättningar till alla som på ett eller annat sätt, i sitt arbete, berörs av frågeställningar kopplat till cykling eller cyklister.

ERBJUDANDE: Det här blir i framtiden en betalkurs, men vi erbjuder den första kursomgången kostnadsfritt. Passa på, för antalet platser är begränsat till 20 och ”först till kvarn” som gäller. Observera! Det är endast anmälan här på kursplattformen som gäller. Den enda motprestationen är att du som deltagare löpande lämnar feedback på kursens innehåll och genomförande. När platserna är fyllda placeras resterande anmälningar i en väntelista. Om någon väljer att avboka går platsen till den första på listan.

MÅLGRUPP: Tanken är att flera vitt skilda yrkeskategorier ska få en gemensam bas att stå på vad gäller förståelsen för cyklingens villkor; planerare, strateger, beslutsfattare och förvaltare.

UPPLÄGG: Kursen är en bred grundkurs där föreläsningar varvas med egen inläsning och diskussioner.

Under kursen får du svar på frågor som:

  • Hur utvecklas cyklingen i Sverige? Och vilka insatser ger effekt?
  • Går det att påverka trafikanters beteende?
  • Hur skapar vi grundläggande förutsättningar för ökad och säker cykling?

Föreläsare under kursen är: Anna Niska, Anna-Karin Lindqvist, Jenny Eriksson, Johan Egeskog, Sonja Forward och Till Koglin.

Senast uppdaterad: