Strategiska projekt

Inom regeringsuppdraget Cykelcentrum ingår att initiera och genomföra satsningar av strategisk betydelse. Det kan handla kunskapssammanställningar, omvärldsanalyser eller forskningsstudier som anses vara av vikt för den fortsatta utvecklingen inom området, men där en extern finansiering saknas för tillfället. Resultaten kan användas som inspiration till kommande forskningsprojekt eller tjäna som referensunderlag.

Tidigare strategiska projekt finansierade via Cykelcentrum är:

Pågående strategiska projekt:

Elcykelbatterier - en het fråga.

Senast uppdaterad: