Hanna Forsberg, Luleå tekniska universitet, LTU

Porträttfoto av Hanna Forsberg med cykel på vinterväg i snöigt landskap.
Hanna Forsberg, LTU. Foto: Anna-Karin Landin, LTU.

Forskningsområde: Mitt avhandlingsarbete är en del av större projekt som heter SICTA- Sustainable Innovation for Children Transporting Actively som syftar till att öka Aktiv Skoltransport (AST).

Beskrivning: Mitt forskningsområde handlar om föräldrars attityder och uppfattningar till AST. Avhandlingsarbetet har två övergripande syften, dels att beskriva föräldrars attityder och uppfattningar samt att utveckla, validera och använda en enkät om föräldrars attityder och uppfattningar till AST.

Disputerar: 2024-02-23

Läs mer om Hanna Forsberg och hennes forskning. Länk till annan webbplats.

Läs mer om projektet Aktiva skoltransporter. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: