Alexander Paulsson, LU

Vad behövs för att lyckas med ambitionen om ökad och säker cykling?

Porträttfoto av Alexander Paulsson inomhus.
Alexander Paulsson, LU. Foto: Johan Persson

– För att lyckas med ambitionen om ökad och säker cykling krävs omfattande åtgärder vad gäller att anpassa infrastrukturen. Allt från cykelvägar till cykelparkering behöver ses över. Dessutom krävs djupgående attityd- och beteendeförändringar. Samtidigt är detta svårt. Resandet är en del av vardagen och dess rutiner. Att förändra resandet innebär därför förändringar i vardagen.

Jag heter Alexander Paulsson och är docent i företagsekonomi och verksam vid Ekonomihögskolan, Lunds universitets. Min forskning inom transportområdet handlar om hur olika politiska mål om tillgänglighet och hållbarhet översätts i det faktiska policy- och planeringsarbetet. Hamnar dessa mål i konflikt med varandra, eller går det att integrera och kombinera dessa mål i policy och planeringen av olika typer av mobilitet?

Sedan 2022 deltar jag i ett större forskningsprojekt, CUBA (Cykellogistik i urbana områden) finansierat av Trafikverket, där även VTI ingår. Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur andelen gods- och varutransporter med cykel i urbana områden kan öka. Även om cykelgodstransporter ofta lyfts fram som en viktig beståndsdel i ett hållbart transportsystem, finns tecken på att arbetsförhållandena inom delar av cykellogistikbranschen inte är fullt så socialt hållbara, inte minst i de fall då varu- och matleveranser sker med hjälp av gig-arbetare. Projektet förväntas besvara frågan hur ekologisk hållbarhet kan kombineras med social hållbarhet i fallet urbana cykelgodstransporter.

Läs mer om Alexander Paulsson. Länk till annan webbplats.

Läs mer om projektet CUBA på Lunds universitets hemsida Länk till annan webbplats. och på VTI:s hemsida. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: