Jan Andersson, VTI

Vad behövs för att lyckas med ambitionen om ökad och säker cykling?

Porträttfoto av professor Jan Andersson
Jan Andersson, VTI. Foto: VTI

– Utifrån ett forskningsperspektiv är det i synnerhet resurser som krävs. Idag existerar många goda idéer om hur samhället ska göra för att öka andelen cykling utan att äventyra trafiksäkerheten. Det kommer att ta ett antal år om medel tillförs så att idéer kan realiseras.

Jag heter Jan Andersson och är professor på forskningsavdelningen Trafik och trafikant på VTI i Linköping. Mitt forskningsområde är trafiksäkerhet, tillgänglighet och mobilitet utifrån ett användarcentrerat perspektiv. Exempel på pågående cykelforskningsprojekt inom mitt område är:

Alkohol och cykling: Utvecklar kunskap om hur berusning påverkar cykelförmågan på olika sätt.
Cykelolyckor: I samverkan med Hövding samlar vi in data och försöker öka kunskapen om varför cykelolyckor inträffar.
Framtidens cykelsystem: Utvecklar funktioner för ökad trafiksäkerhet och mobilitet med hjälp av elektrifieringens och digitaliseringens möjligheter.
Cykelinfrastruktur: Studerar effekter av olika infrastruktur förändringar som t.ex. 2 minus 1 vägar och gemensamma ytor.
Cykelförmåga: Utvecklar mått för att studera oönskade stabilitetsproblem.

Läs mer om Jan Anderssons forskning. Länk till annan webbplats.

Läs mer om Jan Andersson Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: