Job van Eldijk, Chalmers/Ramboll

Porträttfoto av Job van Eldijk utomhus.
Job van Eldijk, Chalmers/Ramboll. Foto: Johanna van Eldijk.

Forskningsområde: Utveckling av en metod för kvantifiering av motorvägars och järnvägars barriäreffekter for gång- och cykeltrafik. Metoden är tänkt att kunna användas i samhällsekonomiska bedömningar av infrastrukturprojekt.

Senast uppdaterad: