Charlotte Hagström, LU

Vad behövs för att lyckas med ambitionen om ökad och säker cykling?

Porträttfoto av Charlotte Hagström, Lunds universitet framför skulptur av personer med cyklar.
Charlotte Hagström, Lunds universitet. Foto: Pär Persson.

– Olika cyklister har olika behov. Att samla alla i gruppen ”cyklister” och utgå från att en lösning passar samtliga skapar inte säker cykling. När snabbcyklande pendlare, barn på väg hem från skolan, stressade föräldrar med eldrivna lådcyklar och cyklister fullastade med kassar från snabbköpet ska samsas på samma cykelväg kan vad som helst hända. Ännu värre blir det om det saknas cykelväg eller om denna ska delas med fotgängare. Att cykla handlar inte bara om att ta sig från A till B på enklaste och snabbast sätt. Andra faktorer måste vägas in och frågor som rör hur och varför ställas.

Jag heter Charlotte Hagström och är docent på Lunds universitet. I min forskning tar jag utgångspunkt både i de som cyklat under lång tid och de som tvärtom cyklat mycket kort tid: jag undersöker cykelns roll i ett livshistoriskt perspektiv och cykelkurser för vuxna. Tillsammans med Lars-Eric Jönsson, som liksom jag är etnolog, driver jag projektet Cykeln och friheten. Att överskrida fysiska, rumsliga och kulturella gränser. Ur ett kulturvetenskapligt perspektiv fokuserar vi olika aspekter av cykling förr och nu och ställer frågor som Vad kan en cykel användas till? Vad är möjligt och omöjligt, tänkbart och otänkbart, för vem, när och i vilka sammanhang?

Läs projektbloggen om Cykeln och friheten. Länk till annan webbplats.

Läs mer om Charlotte Hagström och hennes forskning. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: