Eva Savolainen, Luleå tekniska universitet, LTU

Porträttfoto av Eva Savolainen, doktorand på LTU.
Eva Savolainen, LTU. Foto: LTU

Forskningsområde: Utvecklandet av en intervention för att främja aktiva skoltransporter med fokus på barns och lärares perspektiv.

Senast uppdaterad: