Anna-Karin Lindqvist, LTU

Vad behövs för att lyckas med ambitionen om ökad och säker cykling?

Porträttfoto av Anna-Karin Lindqvist, LTU. Foto: Per Pettersson.
© Foto: Per Pettersson.

– Av många skäl är det viktigt att tidigt öka barns fysiska aktivitet inte minst då tidiga vanor har en tendens att följa med upp i vuxen ålder. Ett sätt att få till daglig fysisk aktivitet är att, där så är möjligt, få barnen att cykla till skolan. Samhällsvinsterna av det är betydande.

Jag heter Anna-Karin Lindqvist och är filosofie doktor och biträdande professor i Fysioterapi på Luleå tekniska universitet. Tillsammans med min kollega Stina Rutberg leder jag en tvärprofessionell forskargrupp med inriktning mot interventioner för att öka barns aktiva skoltransporter, dvs. att få fler barn att vilja gå och cykla till skolan. Rekommendationen för barn är minst 60 minuter daglig fysisk aktivitet enligt WHO, men tyvärr når många barn runt om i världen inte upp till detta. Förutom barnens otillräckliga fysiska aktivitet ökar trafikriskerna runt skolorna när många föräldrar skjutsar sina barn till skolan. En annan viktig aspekt är den negativa effekt den ökade biltrafiken innebär för miljön och klimatet.

Vägen till framgång – aktiva skoltransporter

Det här skolbaserade projektet har i grunden ett promotivt synsätt vilket innebär att arbeta för ”det goda” och inte mot ”det onda”. Vi arbetar för barns aktiva skoltransporter och att stimulera föräldrar att låta sina barn gå eller cykla till skolan och inte att förhindra barns inaktivitet eller minska andelen föräldrar som skjutsar. Dessutom ingår byggstenarna gamification, empowerment och integreringen av pedagogiska uppdrag i vår intervention. Detta har visat sig öka elevernas motivation till beteendeförändring och föräldrarnas engagemang i projektet vilket i sin tur leder till ökad hållbarhet. Integrationen av lärande under de aktiva skoltransporterna ökar motivationen för skolor att avsätta tid och resurser för att genomföra projektet. Vår intervention innefattar insatser i årskurs 2 med inriktning på höst och vår, det vill säga barmarksförhållanden och insatser i årskurs 5 under vinterförhållanden. Satsning för att öka de aktiva skoltransporterna under vintertid erbjuder utmaningar i form av snö, kyla och halt underlag och gör att fokus på säkerhet ökar.

Sammanfattningsvis finns ett behov att öka barns fysiska aktivitet inte minst då tidiga vanor har en tendens att följa med upp i vuxen ålder och samhällsvinsterna av en ökning av barns aktiva skoltransporter är betydande. Aktiva skoltransporter med hjälp av en promotiv grundsyn samt empowerment och gamification är ett sätt att nå många barn och ger dessutom bonuseffekter när det gäller det sociala samspelet mellan barnen, inlärning, ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan.

Läs här för mer information om Anna-Karins Lindqvists forskning. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: