Årsredovisning

Cykelcentrum, VTI, ska årligen återrapportera uppdraget (aktuell organisation, genomförda aktiviteter, samarbeten och resultat) till Regeringskansliet (tidigare Infrastrukturdepartementet, numera Landsbygds- och infrastrukturdepartementet) senast den 31 oktober.

Ett tredimensionellt stapeldiagram reser sig från pappret och visar tillväxt.
Årsredovisning. Foto: JohanH / Mostphotos.com

Senast uppdaterad: