Årsredovisning 2023

Året som gått

Årsredovisning 2023 för Cykelcentrum. Foto: Andrey Popov/Mostphotos.com

Från osäkerhet till glädje

När vi inledde det här verksamhetsåret var det med känslan av att det kunde vara Cykelcentrums sista år. Osäkerheten har präglat verksamheten, med en vilja att hinna med så mycket som möjligt och lämna ett betydande avtryck innan avveckling. De utåtriktade aktiviteterna har därför varit centrala under året. En av årets nyheter är att vi initierat en podcast, för att ytterligare förstärka spridningen av cykelrelaterad forskning och kanske nå nya mottagare. Vi har under året också arbetat intensivt med att bygga upp den digital utbildningsplattform som syftar till att stärka kompetensen inom branschen och som vi kunde påbörja under förra året, tack vare finansiering från FORMAS.

Även detta år har vi fortsatt att utöka vårt internationella samarbete och positionera Cykelcentrum internationellt, bland annat genom kontinuerliga träffar i nätverket Cycling Knowledge Europe. Om det och mycket annat kan du läsa i den här årsredovisningen där vi försöker ge en så allomfattande, men ändå kortfattad, beskrivning som möjligt av Cykelcentrums verksamhet under året. Har du missat någon av våra aktiviteter så vill vi tipsa om ett besök på vår webbplats cykelcentrum.vti.se där exempelvis webbinarierna går att se i efterhand.

Glädjande nog ser det nu ut som att vi kommer att kunna fortsätta driva Cykelcentrum vidare efter positiva besked i regeringens budgetproposition – vi planerar därför för en fortsatt stark verksamhet framåt. Också det kan du läsa mer om i den här årsredovisningen. Med hopp om en inspirerande läsning!

Linköping, oktober 2023

Anna Niska
Föreståndare för Cykelcentrum

 

Läs Cykelcentrums årsredovisning 2023 här Pdf, 587.5 kB. (pdf).

Läs Cykelcentrums årsberättelse 2023 här.

Senast uppdaterad: