Vision och verksamhetsidé

Foto med fokus på cykelhjul i ett cykelställ, omgivet av solbelyst grönska
Foto: Jochen / Mostphotos.com

Vision

Utifrån arbetet med regeringsuppdraget och fortsatta interna diskussioner, har vi formulerat en vision för Cykelcentrum, som lyder enligt följande:

Forskning och utbildning i samverkan, för ökad och säker cykling

Visionen ska fungera som en ledstjärna för oss som arbetar med Cykelcentrum och samtidigt beskriva vad vi vill uppnå. Redan i visionen framgår att samverkan är ett viktigt värdeord för vår verksamhet. Samverkan är också ett av VTI:s tre värdeord. De andra två är kompetens och oberoende, vilket också gäller för verksamheten inom Cykelcentrum.

Verksamhetsidé

Vår målsättning är att Cykelcentrum verkligen ska bli ett nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling. Vår verksamhetsidé är att skapa ett levande och dynamiskt Cykelcentrum som är öppet för alla relevanta aktörer och intressenter för kunskapsutbyte och innovation inom cykling. Cykelcentret ska öka det tvärvetenskapliga samarbetet, arbeta för långsiktig kunskapsuppbyggnad, knyta forskningen närmare problemägarna och uppfylla följande syften:

  • Att möta samhällets utmaningar och aktörernas behov genom tillämpad forskning och utveckling samt spridning av cykelrelaterad kunskap.
  • Att bygga upp en långsiktig och konkurrenskraftig kompetens inom cykelområdet genom utbildning och professionell erfarenhet.
  • Att skapa en plattform för excellent och innovativ cykelforskning.

Cykelcentret ska inrymma ett så allomfattande perspektiv som möjligt med alltifrån cyklisters beteende och värderingar, drift, underhåll, konstruktion och utformning av cykelinfrastruktur, trafikanalys, samhällsekonomi, cykelturism, trafik- och stadsplanering till cykeldynamik och cykelutrustning.

Senast uppdaterad: