Årsredovisning 2020

Året som gått

Framsida årsredovisning 2020. Omslagsbild: Irina-Schmidt / Mostphotos.com

Förord

För tredje gången är det nu dags att sammanfatta ytterligare ett verksamhetsår inom Cykelcentrum. Året har givetvis präglats av Coronapandemin och de, ännu oöverskådliga, effekter den fört med sig. Cykelcentrum har under året, liksom många andra verksamheter, fått ställa om till alltmer digitalt. Det finns förstås ett värde i personliga möten som aldrig fullt ut kan ersättas av digitala tillställningar, men å andra sidan ger det en större möjlighet för fler att delta. Det kan vara en förklaring till att vi kunnat se ett glädjande högt deltagande i de aktiviteter vi anordnat under året. Att pandemin satt cyklingen i ett nytt ljus kan vara en annan. Cyklingens möjlighet att bidra till en hållbar omställning och samtidigt vara relativt säker ur smittspridningssynpunkt har inneburit att många städer runt om i Europa under pandemin erbjudit ökat utrymme till cykeln.

Även i Sverige har fler åtgärder för ökad cykling efterfrågats under pandemin. Men här är det kanske andra lösningar än pop-up-cykelfält som behövs för att uppnå önskad effekt. För att kunna fatta rätt beslut behövs ett gediget kunskapsunderlag och i ljuset av det blir ett kunskapscentrum för cykling allt viktigare. Glädjande nog har vi genom den nu gällande budgetpropositionen fått fortsatt förtroende att driva Cykelcentrum i ytterligare två år. Det aktualiserar frågan kring Cykelcentrums roll och konstellation. Vår målsättning är att även fortsättningsvis bidra till långsiktigt kunskapsbyggande, forskning och kunskapsspridning inom cykelområdet. Kanske finns det även andra uppgifter som ett framtida Cykelcentrum ska hantera? Det och många andra frågor ser vi fram emot att diskutera de närmaste åren, både internt och med externa parter och intressenter.

Den här årsredovisningen, för 2020, tar vid där föregående avslutades och innefattar alltså även aktiviteter som genomfördes i slutet av 2019.

Linköping, oktober 2020
Anna Niska, Föreståndare

Läs årsredovisning 2020 i sin helhet Pdf, 600.1 kB. (pdf).

Senast uppdaterad: