Årsredovisning 2021

Året som gått

Årsredovisning 2021 för Cykelcentrum, VTI. Foto: Mikhail Olykaynen/Mostphotos.com

Ännu ett verksamhetsår inom Cykelcentrum är till ända. Under första halvan av året har vår verksamhet – liksom övrigas – varit begränsad till digitala aktiviteter. Den senaste månaden har restriktionerna äntligen lättat och vi har alltmer kunnat återgå till det normala. Nyss hemkommen från Cycling Research Board i Köpenhamn inser jag hur mycket jag saknat personliga möten och att det aldrig fullt ut kan ersättas av digitalt nätverkande. Även om vi inom Cykelcentrum främst fokuserar på samverkan inom Sverige är relationer med cykelforskare utanför landets gränser också viktigt. Hur vi kan stärka cykelforskningen var ett centralt tema under konferensen i Köpenhamn och det blev tydligt att det finns mycket vi kan lära av varandras framgångar och motgångar och olika sätt att arbeta.

Särskilt inspirerande var det att träffa ett par av de nyinrättade cykelprofessorerna i Tyskland. Total sju nya professurer inom olika discipliner vid olika universitet runt om i landet har inrättats, vilket vi berättat om i ett av våra nyhetsbrev förra året. Nästan alla tjänster är nu tillsatta och etablering och rekrytering av doktorander till de aktuella universiteten är i full gång. Det ska bli mycket intressant att följa utvecklingen i Tyskland de närmaste åren och inspireras av deras krafttag.

Även andra länder i Europa satsar på att utveckla cykelforskningen på olika sätt och jag är mycket stolt och glad över att få medverka till det genom vårt svenska Cykelcentrum. Vi hoppas på att kunna stärka samarbetet med cykelforskare även utanför Sveriges gränser framöver. Idéer om ett tydligare samarbete mellan de olika centrumbildningarna för cykelforskning som nu finns eller är på väg att utvecklas i Europa diskuterades i Köpenhamn. Tänk om Cykelcentrum kunde bli del av en motsvarande samverkansplattform på Europanivå – det vore väl fantastiskt!

Linköping, oktober 2021
Anna Niska
Föreståndare för Cykelcentrum

Senast uppdaterad: