Årstider och cykling

Vår-sommar-höst-vinter. Montage.

Cykling är ett utmärkt transportsätt oavsett årstid. Under vissa givna förutsättningar förstås. Här tar vi upp förutsättningar - och tipsar om vidare läsning - för att underlätta för cyklister och väghållare, oavsett årstid.

Den verklighet som gäller aktiva trafikanter, oavsett årstid, är som alla inser, att de är mer exponerade för olycksrisker än andra trafikanter. Men tittar vi i statistiken så ser vi att singelolyckor är den enskilt största kategorin, både för cyklister och fotgängare. I en överväldigande del av olyckor med allvarliga skador som följd, så var orsaken halka eller ojämnt underlag. Det innebär att underhållet av gång- och cykelbanor har brustit. På följande sidor tittar vi närmare på vad som är specifikt för de olika årstiderna och vad som går att göra åt det.

Senast uppdaterad: