Nationella cykelrådet

Många händer som samverkar genom att tillsammans vrida kugghjul.
Foto: Anna Grigorjeva / Mostphotos.com

Nationella cykelrådet är ett forum för samverkan inom det nationella arbetet med ökad och säker cykling.

Följande organisationer ingår:

Boverket, Cykelfrämjandet, Göteborgs Stad, Naturvårdsverket, Region Sörmland, Västra Götalandsregionen, Svensk cykling, Sveriges kommuner och regioner, Trafikverket, Transportstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, VTI samt Cykelcentrum.

Rådet leds av Trafikverket och det finns ett stort engagemang i arbetet samt ett stort fokus på cykel som eget färdsätt.

Nationellt cykelbokslut

Vartannat år tar det nationella cykelrådet fram ett nationellt cykelbokslut som brukar vara klart i juni. Syftet är att följa upp och redovisa cyklandets utveckling i Sverige kopplat till de transportpolitiska målen. Det finns en lång tradition av att mäta och följa upp utvecklingen av bil- och kollektivtrafik medan motsvarande för cykeltrafiken startade 2014 med det första nationella cykelbokslutet. Övriga år publiceras en temarapport.

Temarapport Cykelplanering i Sverige 2021 Länk till annan webbplats..

Nationellt cykelbokslut 2021: Hur utvecklas cyklandet i Sverige? Länk till annan webbplats.

Sammanställning cykelpublikationer 2020-2021. Pdf, 1.5 MB.

Nationellt cykelbokslut 2019: Hur utvecklas cyklandet i Sverige och vart är det på väg? Länk till annan webbplats.

Nationellt cykelbokslut 2018: Hur utvecklas cyklandet i Sverige och vart är det på väg? Länk till annan webbplats.

Nationellt cykelbokslut 2017: Hur utvecklas cyklandet i Sverige och vart är det på väg? Länk till annan webbplats.

Nationellt cykelbokslut 2016: Hur utvecklas cyklandet i Sverige och vart är det på väg? Länk till annan webbplats.

Nationellt cykelbokslut 2014: Hur utvecklas cyklandet i Sverige och vart är det på väg? Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: