Cykelforskning på VTI

Cykelbaklyse i solnedgång.
Foto: Katja Kircher

VTI forskar brett om cykling men fokus ligger främst på frågor om vad som styr människors resvanor (värderingar), vilka åtgärder som kan vidtas för att öka cyklandet (säkerhet, drift och underhåll, konstruktion) och vilka effekter olika åtgärder får (systemanalys, trafikanalys). Vi bedriver projekt både i egen regi och i samarbete med nationella och internationella partners.

Läs mer om cykelforskning på VTI här. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: