Regeringsuppdrag

Taket på Rosenbad med Tre kronor och svenska flaggan mot blå himmel.
Regeringskansliet i Rosenbad. Foto: Johan Bjurer / Mostphotos.com

Nedan presenteras främst regeringsuppdragen inom den nationella cykelstrategin, men även andra regeringsuppdrag med bäring på cykling.

Vid årsskiftet 2017/18 fick VTI i uppdrag av regeringen – inom ramen för den nationella cykelstrategin – att vara värd för Sveriges nya nationella kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling. Som administrativ värd för Cykelcentrum ska VTI tillsammans med andra forskare, intresseorganisationer, myndigheter, infrastrukturhållare med flera utveckla cyklingens roll i Sverige, för att bidra till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet. Nedan presenteras bl.a. de övriga regeringsuppdragen inom den nationella cykelstrategin.

Regeringsuppdrag inom ramen för den nationella cykelstrategin:

Övriga regeringsuppdrag relaterade till cykling:

Senast uppdaterad: