Hösten = lövhalka

Cyklist på celväg delvis täckt av multnande höstlöv. Halkrisk.

Risk för lövhalka. Foto: Katja Kircher.

Hösten kan vara en härlig tid för cykling, men hösten innebär också vissna löv. Det är ofrånkomligt. Problemet är om de tillåts ligga kvar på cykelbanan och förmultna. Då blir det halt.

Löven är inte hala i sig men när löven blir fuktiga - av regn, dagg eller frost - och mosas av trafiken så frigörs äggviteämnen som orsakar halka. Effekten är densamma som vid snö- och ishalka och både cyklister och fotgängare drabbas om inte löven sopas bort. Men många kommuner tar inte lövhalkan på allvar. Cykelbanor borde sopas åtminstone en gång i veckan under lövfällning, menar Anna Niska i en intervju.

Nedanstående publikationer är bara ett urval som är relaterade just till halka och cykling. Ett större urval hittar du här.

Senast uppdaterad: