Workshop m Trafikverket 2020-01-30

I slutet av januari 2020 anordnade Cykelcentrum en workshop med VTI-forskare och representanter från Trafikverkets FOI-portföljer. Syftet var att diskutera utmaningar på cykelområdet och tänkbara möjligheter för Trafikverket att bidra till att stärka cykelforskningen och säkra kompetensförsörjningen i Sverige.

Senast uppdaterad: