Forskarnätverket på kartan

Cykeldoktorander på kartan. Källa: Google My Maps

I dagsläget är forskarnätverket representerat på följande lärosäten och institut, från Luleå i norr till Lund i söder:

Akademiska Länk till annan webbplats. – Akademiska sjukhuset
CHALMERS Länk till annan webbplats. – Chalmers tekniska högskola
GIH Länk till annan webbplats. – Gymnastik- och idrottshögskolan – Rörelse, hälsa och miljö
DU Länk till annan webbplats. – Högskolan Dalarna
DTU Länk till annan webbplats. – Technical University of Denmark
KI Länk till annan webbplats. – Karolinska institutet
KTH Länk till annan webbplats. – Kungliga Tekniska Högskolan
LIU Länk till annan webbplats. – Linköpings universitet
LTH Länk till annan webbplats. – Lunds tekniska högskola
LTU Länk till annan webbplats. – Luleå tekniska universitet – Aktiva skoltransporter
NTNU Länk till annan webbplats. – Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
SH Länk till annan webbplats. – Södertörns högskola
SLU Länk till annan webbplats. - Sveriges lantbruksuniversitet
UMU Länk till annan webbplats. – Umeå universitet
VTI Länk till annan webbplats. – Statens- väg och transportforskningsinstitut

Senast uppdaterad: