Stäng

Tillgänglighetsredogörelse

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut står bakom Cykelcentrums webbplats. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Cykelcentrums webbplats (cykelcentrum.vti.se) är i nuläget delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnitt om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Kan du inte använda delar av vår webbplats?

Om du behöver innehåll från cykelcentrum.vti.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss så försöker vi hjälpa dig.

E-post: cykelcentrum@vti.se

Telefon: 013-20 40 00

Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra vår webbplats. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Vi är tacksamma för alla synpunkter och förslag på hur vi kan förbättra webbplatsens tillgänglighet.

E-post: cykelcentrum@vti.se

Telefon: 013-20 40 00

Svarstiden är normalt tre arbetsdagar.

Tillsyn

Är du inte nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som ansvarar för tillsynen av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Anmäl bristande tillgänglighet på DIGG:s webbplats Länk till annan webbplats.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Dokument

VTI publikationer och dokument som finns på cykelcentrum.vti.se är inte fullt ut tillgänglighetsanpassade.

I våra VTI publikationer kan det finnas brister till exempel i form av:

 • Alltför komplexa tabeller med fel i rubriker samt sammanfogade och delade celler som skapar problem för läsordning. Det förekommer även andra elementfel i tabeller.
 • Alt-texter till foton, diagram och figurer saknas i flera fall.
 • Diagram som saknar titlar och etiketter.
 • Diagram och figurer som har för låg kontrast mellan färg och bakgrund.
 • Fel i språkinställningar.
 • Ekvationer och formler utan beskrivning eller alt-text. Kan eventuellt vara ett problem för skärmläsare som inte kan tyda tecknen.

Webbsidor

Problem vid användning utan synförmåga:

 • Rubriker och rubriknivåer används inte alltid korrekt och skapar problem i läsordningen. Det förekommer att rubriker används i fel ordning eller att fetstil används som rubriker.
 • Det förekommer att alt-texter till bilder saknas eller inte är meningsfulla i sammanhanget.
 • Det finns filmer på webbplatsen som saknar syntolkning och i vissa fall textning.
 • Sorteringsordningen vid sökfunktionen för Publikationer respektive Medarbetare är inte konsekvent utformade.
 • Webbplatsen hämtar in information från andra webbplatser via iframes. En del av de inlästa webbplatserna är inte tillgänglighetsanpassade. Dit hör till exempel vårt Pressrum.

Oskäligt betungande anpassning

VTI åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i det fortlöpande arbetet med våra VTI publikationer. Publikationerna är omfattande, med många diagram och tabeller och varje publikation tar uppskattningsvis tre arbetsdagar att tillgänglighetsanpassa. Varje år publicerar vi ett hundratal publikationer i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet).

Publikationerna är delvis tillgänglighetsanpassade, men det finns brister som nämnts ovan. Att fullt ut tillgänglighetsanpassa våra publikationer anser vi vara oskäligt betungande med hänsyn till vår storlek, vår uppgift samt de resurser som krävs i förhållande till de fördelar som det innebär för personer med funktionsnedsättning.

Vi uppmanar den som inte kan ta till sig innehållet i en VTI-publikation att höra av sig till oss så kommer vi att göra en särskild insats för att förbättra tillgängligheten i publikationen. Se kontaktuppgift ovan under rubriken Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet.

Hur vi testat webbplatsen

En extern aktör har gjort en oberoende granskning av vti.se.

Den senaste bedömningen gjordes mellan 28 april–18 maj 2022.

Senast uppdaterad: