Vägdelning för ökat cyklande

Miljöförvaltningen i Karlstad har tagit fram en rapport, som riktar sig till dig som med relativt enkla medel vill förbättra cykelns framkomlighet i trafiken.

Rapporten presenterar fakta och inspiration inom cykelinfrastrukturområdet som beslutsfattare, strateger och planerare kan använda sig av som underlag i arbetet för ökat cyklande.

Läs hela rapporten Vägdelning för ökat cyklande Pdf, 2.9 MB. (pdf)