Årsredovisning 2019 inlämnad

Cykelcentrum, VTI, ska årligen återrapportera uppdraget (aktuell organisation, genomförda aktiviteter, samarbeten och resultat) till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 oktober.