Guldkorn från Forum Vätternrundan

Branschseminariet Forum Vätternrundan är slut. Kvar från dagen finns - förutom inspelningarna - guldkornen och effekten av alla möten och diskussioner mellan vitt skilda aktörer, men alla med fokus på förutsättningarna för aktiv mobilitet.

Titta på moderator Ari Riabackes sammanfattning av vad han tar med sig från seminariedagen, Cykling ur ett samhällsperspektiv.