Att cykla i tjänsten

Arbetsmiljö och säkerhet

I en nyligen publicerad VTI rapport - Hantverkares och omsorgspersonals resor i tjänsten: Fokus på arbetsmiljö och säkerhet - har forskare på VTI undersökt förutsättningarna för de båda gruppernas säkra arbetsresor. De både hittar riskfaktorer och lämnar rekommendationer till förbättringar. Forskarna tittar på både bil- och cykelresor, men här fokuserar vi på cykelresorna.

Att öka användandet av cykel ligger i linje med hur samhället behöver ställas om för att minska klimatpåverkan. Men om målet är att ersätta bilresor med cykel för t.ex. omsorgspersonal så förutsätter det ett strukturerat arbete för att förebygga en ökad risk för olyckor och personskador.

Bland de omsorgsanställda som cyklar i tjänsten – det var den kategorin som faktiskt delvis cyklar i arbetet – framkom en rad riskfaktorer, t.ex. att:

 • bara 30 procent ofta, eller ganska ofta, använder hjälm. Orsaken kan till exempel vara att arbetsgivaren inte tillhandahåller hjälmar eller att man inte vill dela hjälm med andra.
 • de cyklar som används ofta har brister när det gäller till exempel bromsar eller reflexer. Dessutom är det inte helt ovanligt att dubbdäck saknas vintertid.
 • inköpta elcyklar saknar möjlighet till säker låsning och laddning. Risken är kopplad till att elcyklar används som manuella cyklar eller att man laddar i miljöer där det inte är säkert.

Rapporten mynnar ut i en rad rekommendationer för att förbättra arbetsmiljön och trafiksäkerheten för båda grupperna. Det gäller både förbättrad kompetens, inköp och underhåll av cyklar och elcyklar samt förtydligat arbetsmiljöansvar.

Rekommendationer

 • Köp in cyklar av bra kvalitet och som är anpassade för ändamålet.
 • Säkerställ att alla cyklar har dubbdäck när det är vinterväglag.
 • Utveckla lösningar för säker transport av utrustning/material.
 • Ta fram enkla lösningar för att låsa fast cykel och/eller batterier, så att elcyklar används som tänkt och inte stjäls.
 • System för underhåll, laddning, justering av passform och liknande, som fungerar i både teori och praktik.
 • Tillhandahåll personlig cykelhjälm till alla anställda, även för timanställda.
 • Utrusta cyklarna så att det enkelt och stöldsäkert går att förvara cykelhjälmen vid cykeln när de anställda arbetar inne hos brukaren.
 • Utbildning i cykling/cykelvana inklusive vintercykling.