Statens arbete för cykling

Riksrevisionen har inlett en granskning av statens arbete med att förbättra förutsättningarna för cykeltrafik.

Riksdagen har i flera sammanhang uppmärksammat cyklingens positiva sidor och har uttryckt en vilja att främja detta transportsätt tillsammans med gång- och kollektivtrafik. Det finns dock flera indikationer på att dessa ambitioner inte omsätts i tillräckligt verkningsfulla åtgärder. Riksrevisionen avser därför att granska statens arbete med att förbättra förutsättningarna för cykeltrafik.

(Källa: Riksrevisionens hemsida Länk till annan webbplats.)