15-minutersstaden: verklighet för en tredjedel av landets anställda

Backspegel
Foto: Hejdlösabilder/VTI

Nästan en tredjedel av Sveriges anställda har möjlighet att cykla till jobbet inom 15 minuter. Det visar ny statistik från Statistikmyndigheten, SCB.

Detta gäller särskilt i perifera kommuner med färre tätorter, där många av kommuninvånarna bor i centralorten. Kvinnor har oftare möjlighet att cykla till arbetsplatsen, särskilt kvinnor som arbetar inom vård, skola och omsorg.

15-minutersstaden är en vision där det är möjligt att cykla till jobbet, skolan och affären på 15 minuter. Även om Sverige har stora avstånd, bor 87 procent av befolkningen i tätorter som bara upptar 1,6 procent av landets yta.

Mer om statistiken i artikeln "Nästan en av tre kan cykla till arbetet på 15 minuter" på SCB:s webbplats Länk till annan webbplats.