Nu växlar vi upp omställningen – äntligen!

John Hultén och Emma Hult, programchef respektive biträdande programchef för Shift2Acccess. Foto: Mikael Strömgren.

Nu får arbetet med omställningen till ett hållbart samhälle en rejäl skjuts framåt! Vinnova, Formas och Energimyndigheten har precis beviljat innovationsprogrammet Shift2Access finansiering. Det är en stor tioårig satsning på nytänkande samverkan och lösningar för framtidens byggda miljö och mobilitet.

– Det är oerhört glädjande och viktigt att det här programmet beviljats finansiering. Det skapar goda möjligheter för ny forskning för en hållbar samhällsutveckling där cykling har en viktig roll att spela, säger Cykelcentrums föreståndare Anna Niska som är en av de VTI:are som medverkat i ansökningsarbetet.

Läs mer om vad Shift2Access innebär och vilka som är med. Länk till annan webbplats.