Så påverkar alkohol förmågan att cykla

Cyklande ung kvinna som leker på cykeln utan hjälm.
Foto: Lightfield / Mostphotos.com

Att man cyklar sämre om man druckit alkohol kan tyckas självklart, men faktum är att det finns få studier som visar hur – och vid vilka nivåer – alkohol faktiskt påverkar cyklingen. För andra grupper, inte minst bilister, finns fler undersökningar, men för cyklister saknas kunskap om hur både motorik och beslutsfattande påverkas.