Cykel + kollektivtrafik = sant

Kombinationen av cykel och kollektivtrafik skapar ett distinkt transportmedel som kan bidra till ett mer hållbart och hälsosamt samhälle.

Kombinerade cykel- och kollektivtrafikresor är ett sätt att resa som kombinerar cykelns flexibilitet med kollektivtrafikens hastighet och räckvidd. För att undersöka vilken potential det har och vilka effekter detta transportmedel för med sig har denna litteraturstudie genomförts. Litteraturstudien omfattar internationell forskning och ska vara till hjälp för transportplanering i Sverige. Resultatet visar bland annat att det inte finns ett sätt att utforma ett kombinerat cykel- och kollektivtrafiksystem, utan att lokala förutsättningar måste beaktas vid utformning av systemen. Fördelarna är störst i förorter med ett cykelvänligt avstånd till kollektivtrafiken. Goda parkeringsmöjligheter för cyklar ökar villigheten att cykla till kollektivtrafikstationer. Det här sättet att resa kan konkurrera med bilen, inte bara prismässigt utan även avseende hastighet och tillgänglighet. Eftersom det krävs erfarenhet för att utföra den här typen av resor på ett bra sätt är det mest lämpat för rutinartat resande. Det konstaterar en litteratursammanställning från K2 – Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.

Läs hela rapporten Kombinerad mobilitet – cykel och kollektivtrafik: en litteraturöversikt. Länk till annan webbplats.