Bristerna i det skånska cykelnätet förhindrar övergång från bil till cykel

Enligt en ny studie för Trafikverket som Trivector har tagit fram, framgår att endast 20 procent av de regionala cykellänkar som behövs i Sverige är byggda och att det största glappet finns i Skåne.

Det är märkligt med tanke på att regeringen genom en rad uppdrag till olika myndigheter tydligt visat att den vill se ökad satsning på cykling, menar författarna Christian Dymén, forskare och konsult vid Trivector Traffic och Lena Smidfelt Rosqvist, vice vd och forskningschef Trivector Traffic.

Läs om studien på Trivectors hemsida. Länk till annan webbplats.