Upprop till världens ledare på COP26

Cykelcentrum har skrivit under ett öppet brev till världens ledare på COP26 med uppmaningen att de måste främja cykling som ett sätt att minska koldioxidutsläppen och nå klimatmålen snabbt och effektivt.