Effekter av aktiv transport på hälsa

– med fokus på fysisk aktivitet, luftföroreningar och hjärt-kärlsjukdomar.

Om stadspendlare låter bilen stå och går eller cyklar till jobbet istället finns stora hälsovinster att göra – även om transporten sker i områden med dålig luft. Det visar Wasif Raza i sin doktorsavhandling från Umeå universitet. Han menar att det är extra viktigt för stadsplanerare att underlätta för gång- och cykeltrafik både för jobbpendling och till fritidsaktiviteter i områden/städer med dålig luft.

Läs mer om avhandlingen. Länk till annan webbplats.

Läs hela avhandlingen – Impacts of Active Transport on Health: with a focus on physical activity, air pollution, and cardiovascular disease Länk till annan webbplats.