Fullt genomslag för fyrstegsprincipen i transportplaneringen

– slutrapport med rekommendationer

I rapporten belyser Trivector hur fyrstegsprincipen kan få större genomslag i transportplaneringen, såväl generellt som med utgångspunkt i åtgärdsvalsstudierna. Centralt för ett större genomslag av fyrstegsprincipen i transportplaneringen, i syfte att finna åtgärder som ska bidra till en hållbar samhällsutveckling, är behovet att utgå från ett tydligare systemperspektiv i transportplaneringen, och inte huvudsakligen fokusera på lokala brister. Denna rapport belyser betydelsen av systemanalyser och systemuppföljningar och hur dessa tillämpas idag.

Hela rapporten Fullt genomslag för fyrstegsprincipen i transportplaneringen – slutrapport med rekommendationer Länk till annan webbplats. (pdf)