Omkörning av cyklister – alternativ till 1,5-metersregeln

Under de senaste 10 åren har studierna som belyser hur förare av motorfordon kör om cyklister ökat i antal.

Många av resultaten har bäring på de efterföljande alternativa förslagen till införandet av en 1,5-metersregel. Katja Kircher, forskningsledare på VTI, har gjort en litteratursammanställning om omkörning av cyklister.

Läs sammanställningen om Omkörning av cyklister. Länk till annan webbplats.

Intervju med Katja Kircher i Cykelradion.se Länk till annan webbplats. (41:00 in i inslaget)