Cykling tio gånger viktigare än elbilar för att nå nettonollutsläpp

I en forskningsstudie, finansierad av EU:s 7:e ramprogram, argumenterar författaren Christian Brand, Associate Professor i Transport, Energi & Miljö, Universitetet i Oxford, att cykling är tio gånger viktigare än elbilar för att nå nettonollutsläpp av koldioxid i städer.

Hans argument är att utsläppsvinsterna från att byta ut alla förbränningsmotorer mot koldioxidfria alternativ inte kommer att gå tillräckligt snabbt för att hinna inom den utmätta tiden; de kommande fem åren. Att tackla klimat- och utsläppskrisen kräver att all motoriserad transport, speciellt personbilar, bromsas in så fort som möjligt. Att enbart fokusera på elfordon fördröjer bara kapplöpningen mot nollutsläpp.

Det beror delvis på att elbilar inte är genuint koldioxidfria – gruvbrytning av råmaterial till batterier, tillverkning av bilarna och elproduktion till driften producerar utsläpp.

Transporter är den mest utmanande sektorn att göra koldioxidfri på grund av dess höga fossilberoende och koldioxidtunga infrastruktur – som vägar, flygplatser och fordonen i sig själva – och det sätt på vilket det skapar en bilberoende livsstil. Ett sätt att minska transportutsläppen relativt snabbt, och potentiellt på global nivå, är att ersätta bilar mot cyklar, elcyklar och gång – så kallade aktiva transporter.

Läs artikeln i sin helhet Länk till annan webbplats. (eng).