Ökat aktivt resande – hur kan den nationella transportplaneringen bidra? Inspelat webbinarium

Förra veckan anordnade Riksdagens cykelnätverk ett välbesökt webbinarium på temat Ökat aktivt resande – hur kan den nationella transportplaneringen bidra?

Trafikverket berättade om sina uppdrag från regeringen, om vad myndighetens inriktningsunderlag säger om cykling och hur statliga medel till cykelinfrastruktur fördelas och utvecklas. Flera regioner berättade om sina behov av moderniserad lagstiftning för att kunna främja cykling. Naturvårdsverket kommenterade diskussionen utifrån deras remissyttrande på inriktningsunderlaget.

Se inspelningen och ta del föredragarnas presentationer. Länk till annan webbplats.

Källa: Svenska cykelstäder