Cykla istället för att ta tunnelbanan

Nu släpper Trivector en ny digital cykelkarta som visar hur du kan cykla istället för att ta tunnelbanan. Kartan visar lämpliga cykelrutter som i stort sett följer Stockholms tunnelbanelinjer.

Den digitala kartan är gratis att använda och speciellt utvecklad för dig som brukar åka tunnelbana men vill komma igång att cykla för att undvika trängsel i kollektivtrafiken. Kartan går att zooma in och ut. Du kan själv välja om du vill se hela tunnelbanenätet, en del av nätet eller zooma in så mycket att du kan se i vilken korsning du ska svänga. Bakom den nya cykelkartan står konsultföretaget Trivector Traffic.

Läs mer om den digitala kartan här. Länk till annan webbplats.