Cykelcentrum + Nationella cykelrådet = sant

Cykelcentrum är en part i Nationella cykelrådet från och med nu.

Redan tidigare har VTI deltagit som myndighet, men från och med nu deltar även representanter från Cykelcentrum i det gemensamma arbetet, genom att både föreståndare Anna Niska och biträdande föreståndare Jones Karlström deltar. De båda parterna ser det som en naturlig och positiv utveckling med möjlighet till synergier och att uppdragen både kompletterar och berikar varandra.