Kollektivtrafikforskning på 5 minuter – Så kan vi planera bättre för cykel

En rapport från K2 – Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.

Cykling utgör en viktig komponent i ett hållbart transportsystem. För att öka cyklandet krävs strategisk cykelplanering och infrastruktur som ger cyklister en effektiv och trygg färd. Exempel på effektiva åtgärder är en sammanhängande infrastruktur med gena cykelvägar till viktiga målpunkter, att sänka bilens hastigheter och att prioritera cykeln vid korsningar.

Så kan vi planera bättre för cykel Länk till annan webbplats. (pdf)
K2-rapporter Länk till annan webbplats.