Nytt stöd för civilsamhällets arbete med ökad cykling

Enligt ett pressmeddelande vill regeringen att fler ska välja att cykla och ger därför Trafikverket i uppdrag att fördela fyra miljoner kronor till ideella organisationer.

Satsningen ska användas för informations- och utbildningsinsatser samt andra aktiviteter som främjar ökad och säker cykling.

Att fler cyklar och kan cykla säkert bidrar till att minska resandets miljöpåverkan, stärka folkhälsan och till bättre stadsmiljöer. Det kan dessutom bidra till att avlasta kollektivtrafik och därmed minska trängsel och risken för smittspridning.

Regeringen ser civilsamhället som en viktig samhällsaktör. Ideella föreningar och organisationer gör ett viktigt arbete över hela landet och har goda möjligheter att främja hållbara beteenden, inte minst genom lokal kännedom och förankring. Då satsningen genomförs i samverkan med civilsamhället tas viktig kunskap och engagemang tillvara. Insatser för att stärka civilsamhällets arbete är en viktig del i arbetet med att främja en ökad och säker cykling.

Regeringen gör nu flera insatser för att främja ökad och säker cykling. I budgeten för 2021 har regeringen exempelvis föreslagit en miljonsatsning för att fler ska cykla och nyligen gav regeringen kommuner möjligheten att från den 1 december 2020 inrätta så kallade cykelgator med särskilda regler som ska underlätta för cykeltrafik.
Uppdraget till Trafikverket innebär att myndigheten får fördela medel till ideella organisationer upp till 4 miljoner kronor.

Läs regeringsbeslutet här. Länk till annan webbplats.