Låt barnen cykla till skolan!

Låt barnen cykla till skolan – Det är rådet ger en grupp företrädare för forskning, intresseorganisationer och branschföretag, med fokus på cykling, i en debattartikel i GP.

Det är sedan tidigare känt hur stora fördelarna är med att barn tillåts cykla till skolan. Det påverkar både deras skolresultat och fysiska hälsa positivt. Samtidigt löser det trängselproblematiken utanför många av landets skolor. Trots det fortsätter föräldrar att skjutsa sina barn. I debattartikeln lyfts konsekvenserna av det och vad som behöver göras istället.

Läs artikeln i GP. Länk till annan webbplats.