Workshop med Trafikverket

I slutet av januari anordnade Cykelcentrum en workshop med VTI-forskare och representanter från Trafikverkets FOI-portföljer. Syftet var att diskutera utmaningar på cykelområdet och tänkbara möjligheter för Trafikverket att bidra till att stärka cykelforskningen och säkra kompetensförsörjningen i Sverige.

Henric Storswedh, nationell utredningsledare i personresor på Trafikverket, säger så här om Trafikverkets tankar med workshopen:

–Vi har behov av att kontinuerligt se över forskningsbehovet inom cykel med bland annat Cykelcentrum och andra aktörer för att identifiera kunskapsläget och de luckor som finns inom FOI och cykel. För att lyfta FOI och cykel behöver vi tillsammans placera grundfundament och identifiera kritiska moment som möjliggör att vi får med helheten gällande cykel. För att kunna göra detta är det viktigt att vi tillsammans hittar plattformar där alla delar inom cykel arbetar åt samma håll, sammanfattar han.

Vi får anledning att återkomma till det arbetet framöver.