Unik storsatsning på cykelforskning i Tyskland

Cykling blir ett universitetsämne i Tyskland.

Den 2 februari i år presenterade ministern för transport och digital infrastruktur, Andreas Scheuer, sju framtida universitet i Berlin med professurer inom cykling. Specifikt handlar det om att förankra cykeltrafik i forskning och undervisning – från infrastrukturplanering till mobilitetshantering till cykelvänlig lagstiftning.

Transportminister Andreas Scheuer:

Vi växlar upp för att stödja cyklismen! Redan från början måste cykeltrafik betraktas som ett jämbördigt transportmedel – vare sig det är i lagstiftning, i trafikplanering eller inom innovationsforskning. Det är därför vi nu främjar cykling som universitetsämne. Vi stärker cykling genom att erbjuda allierade, som i framtiden kommer att kunna använda sin kunskap på plats, i städer och kommuner. Så här ger vi cyklister en stark röst och gör växlingen till cykel ännu mer attraktiv.

Förbundsministeriet för transport och digital infrastruktur (BMVI) har för första gången avsatt 8,3 miljoner euro, specifikt för professurer inom cykling.