Cykelcentrums första ”egna” doktorand

Vi hälsar Martin Larsson välkommen till VTI/Cykelcentrum som forskningsassistent.

Som doktorand är han även knuten till KTH. Martins doktorandprojekt heter ”Beslutsverktyg för underhåll av cykelbanor” och ingår i programmet Mistra InfraMaint som samlar forskning om utveckling och förvaltning av kommunal infrastruktur.

– Vägar bryts ner och slits av trafiken men vi vet att det inte gäller för cykelbanor utan det kan till exempel vara tjäle, vegetation och tunga driftfordon som påverkar dem negativt. Målet är att ta reda på mer om cykelbanors konstruktion och skador och hitta en modell för att beskriva nedbrytningsfaktorerna. Den modellen ska i sin tur bli grunden för beslutsverktyget och en hjälp för kommunerna i underhållsplaneringen, säger Martin.

Vi får säkert anledning att återkomma till Martins projekt framöver.